Status #8373

Christian Felber - La economia del bé comù https://youtu.be/U4tL4eS--XM [...]


Sant Feliu de Guíxols, Cataluña
via FCP - Spain - Catalonia (We Are The System)
Christian Felber - La economia del bé comù
https://youtu.be/U4tL4eS--XM
Roger
Diu que enquestes fetes a Alemania i Austria mostren que un 90% de la població estaria a favor d'un canvi de sistema. Podria ser una de les primeres enquestes per fer al nostre poble no?
Monday 7 March 2016, 14:39:18
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 The InPower Movement Community
The InPower Movement Community is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap